Personbil

Holdstart - personbil:


- tirsdag 29-11-2022 16:00

- tirsdag 31-01-2023 16:00
- tirsdag 28-03-2023 16:00
- tirsdag 03-10-2023 16:00
- tirsdag 05-12-2023 16:00
- onsdag 10-01-2024 16:00
- tirsdag 06-02-2024 16:00


Personbil: kr. 16.900,-   [finansiering]

 

Prisen inkluderer lovpligtig undervisning, ialt 53 lektioner:

  - 29 lektioner teoriundervisning

  - 16 lektioner kørsel på vej

  -   4 lektioner kørsel på manøvrebane

  -   4 lektioner kørsel på køreteknisk anlæg


Også inkluderet i prisen:

  - Leje af bil ved køreprøven

  - Opvarmningskørsel lige inden køreprøven

      + op til 3 måneders adgang til:

  - Teoriprøver mv. på nettet

  - Ekstra evaluerende prøver i teorilokaletUdgifter ud over ovenstående:

  - Prøvegebyr (kr. 1.000,-) til færdselsstyrelsen...

  - Lægeerklæring - ca. kr. 500.- til lægen...

  - Kørekortfoto (pasfoto) - ca. kr. 100.- til fotografen...

  - Evt. førstehjælpsbevis - ca. kr. 500.- til udbyderen...

  - Evt. ekstra kørelektioner - kr. 600,- eller efter aftale
  


Betaling af kørekortpakken kan evt. deles op i 3 rater:

Rate1: kr. 8.000 straks ved opstart
Rate2: kr. 5.000 midt i forløbet (inden motorvejskørsel)
Rate3: kr. 3.900 (restbeløbet) inden teoriprøven.


Det fulde fakturabeløb skal altid være betalt i god tid inden teoriprøven.

Vigtigt!

Ved opstart skal du såvidt muligt medbringe følgende: 

  - Lægeattest fra egen læge

  - Kørekortfoto

  - Samtykkeerklæring fra forældre (hvis du er yngre end 18 år)


Du skal desuden gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus (med mindre du har kørekort til traktor)