Personbil

Holdstart - personbil:

- tirsdag 03-10-2023 16:00
- tirsdag 05-12-2023 16:00

- onsdag 10-01-2024 16:00

- tirsdag 13-02-2024 18:30
- onsdag 27-03-2024 18:30
- tirsdag 07-05-2024 18:30
- tirsdag 01-10-2024 16:00
- tirsdag 19-11-2024 16:00
- tirsdag 17-12-2024 16:00
-  tirsdag 14-01-2025 16:00
Personbil: kr. 16.900,-   [finansiering]

 

Prisen inkluderer lovpligtig undervisning, ialt 53 lektioner:

  - 29 lektioner teoriundervisning

  - 16 lektioner kørsel på vej

  -   4 lektioner kørsel på manøvrebane

  -   4 lektioner kørsel på køreteknisk anlæg


Også inkluderet i prisen:

  - Leje af bil ved køreprøven

  - Opvarmningskørsel lige inden køreprøven

      + op til 4 måneders adgang til:

  - Teoriprøver mv. på nettet

  - Ekstra evaluerende prøver i teorilokaletUdgifter ud over ovenstående:

  - Prøvegebyr - kr. 1.170,- til færdselsstyrelsen...

  - Lægeerklæring - ca. kr. 500.- til lægen...

  - Kørekortfoto (pasfoto) - ca. kr. 100.- til fotografen...

  - Evt. førstehjælpsbevis - ca. kr. 600.- til udbyderen...

  - Evt. ekstra kørelektioner - kr. 600,- eller efter aftale
  


Betaling af kørekortpakken kan evt. deles op i 3 rater:

Rate1: kr. 8.000 straks ved opstart
Rate2: kr. 5.000 midt i forløbet (inden motorvejskørsel)
Rate3: kr. 3.900 (restbeløbet) inden teoriprøven.


Det fulde fakturabeløb skal altid være betalt i god tid inden teoriprøven.

Vigtigt!

Ved opstart skal du såvidt muligt medbringe følgende: 

  - Lægeattest fra egen læge

  - Kørekortfoto

  - Samtykkeerklæring fra forældre (hvis du er yngre end 18 år)


Du skal desuden gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus (med mindre du har kørekort til traktor)